Далан гаруй жилийн турш хийжүүлсэн ундаанд дурлагсдыг баярлуулж, хүүхэд насны дурсамж болон энгийн үеийг дурсах сэтгэлийг төрүүлэм уламжлал хийжүүлсэн ундааны төлөөлөл юм.