Наран фүүдс компани

“Наран  Фүүдс” ХХК нь гадаадын улс орнуудаас дээд зэрэглэлийн чанарын шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг импортлон оруулж ирж Монголын заах зээлд нийлүүлэх, мөн тухайн бараа бүтээгдэхүүний  дистрибютерийн ажлыг удирдан зохион байгуулах гэсэн үндсэн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг. 

“Наран  Фүүдс” ХХК нь 2005 онд “Наран Трейд” ХХК-с салж биеэ даасан компани болсон. 2007 оноос эхлэн борлуулалтын багийн бүтцэд шилжин амжилттай ажилласаар ирсэн бөгөөд 2017 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа улам тэлж үндэсний болон импортын брэндийн төслүүд дээр ажиллаж байна.