Танд зориулсан байгалийн бэлэг гэсэн уриатайгаар өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийг зорьдог. Үйлдвэрлэлийн үйл явцын бүхий л шат дамжлагыг чанарын өндөр стандартыг мөрдөн ажилдаг. 160 жилийн турш хэрэглэгчдийн таашаалд нийцэж, итгэлийг хүлээж ирсэн.