Camus Borderies Special Dry Single Estate

Хамгийн гайхалтай үнэртэй конъяак

Аялалд гарахдаа авч явдаг бортогоны хэлбэрийг шингээсэн зэс савлагаа нь Каму брэндийн бүтээлч байдлыг эрэлхийлэгч эрмэлзлийн тод илрэл болж байна.

 

COGNAC CAMUS SPECIAL DRY BORDERIES SINGLE ESTATE (40%), 500мл

Бусад бүтээгдэхүүн